Kopējais lapas skatījumu skaits

ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis

KRISTUS AUGŠĀMCĒLIES !

Kristus augšāmcēlies!
Brāļi un māsas Kristū, mūsu Pestītājs mīl katru no mums. Jēzus atdeva dzīvību par katru no mums. Viņš atnāca, lai mēs varētu būt Viņa Tēva dēli un meitas. Mūsu pestītājs mums uzdāvināja debesu valstību, lai mēs varētu būt kā bērni.
 Mūsu kristīgās ticības lielākie svētki, Jēzus Kristus augšāmcelšanās svētki, ir apsolījuma svētki, ka katrs no mums, kas tic Jēzum Kristum, pastarā dienā celsies augšā, lai savā miesā skatītu Pestītāju un ieietu mūžīgajā dzīvē.
Es gribu jums novēlēt izturību kārdinājumos, kuri nāk no mūsu ienaidnieka sātana mūsu ticības dzīvēs, mīlestību pret pazudinātajiem un sadraudzību starp brāļiem!
Pazudinātais! Ja tava galva ir pilna ar cita cilvēka pārgudrībām vai tevis paša un tu droši nevari sev teikt- es pazīstu Pestītāju Jēzu Kristu, viņš ir Dieva dēls- tad tu esi pazudināts! Ja, lasot šo, tevi pārņem dusmas, tad tu esi pazudināts! Tev nepieder mūžīgā dzīvība, un Jēzus Kristus Tēvs, debess un zemes radītājs, nav tavs Tēvs.
 Katram no jums es novēlu iepazīt manu pestītāju Jēzu Kristu. Iepazīt jaunu, brīnišķīgu dzīvi, kur jūsu Tēvs būs Jēzus Kristus Tēvs.
Jēzus  atnāca, lai tev teiktu, ka tu vari atgriezties sava Tēva mājās no jebkuras vietas savā dzīvē, no jebkura ļaunuma, neatrisinātas problēmas, atkarības.
Vienmēr ir grūti noticēt,ka dzīve var mainīties un kļūt
mīlestības un prieka pilna katram. Jēzus ir mūsu Dievs, viņam tiešām visas lietas ir iespējamas, arī mainīt pazudinātu dzīvi.
Mēs lūdzam, lai tu atrastu Jēzu un tiktu pārmainīts, tāpat kā reiz Kristus izmainīja katra izredzētā dzīvi.
Kristus augšāmcēlies! 

 palīgmācītājs Guntars Agate Paeglis,
LELB Ļaudonas, Kalsnavas, Rēzeknes, Varakļānu,Viļānu draudžu gans  

pirmdiena, 2019. gada 18. februāris

Februāra dievkalpojumsMīļie draudzes locekļi!
Dievkalpojums notiks 24. februārī plkst. 11.30, kā parasti Viļānu SPC "Cerība" zālē.
Februāra mēneša lozungs luterāņu draudzēs ir sekojošs:
ES DOMĀJU, KA ŠĪ LAIKA CIEŠANAS IR NENOZĪMĪGAS TĀS NĀKAMĀS GODĪBAS PRIEKŠĀ, KAS MUMS TIKS ATKLĀTA. 
(Rm 8:18)
Uz drīzu satikšanos Dievvārdu lasījumos un kopējās lūgšanās!

otrdiena, 2019. gada 8. janvāris

Pie mums janvārī2019. gada janvāra mēneša lozungs LELB draudzēs ir sekojošs :
Dievs saka: Savu loku Es mākonī lieku, un tas būs par derības zīmi starp Mani un zemi. (1Moz 9:13)
Dievkalpojums Viļānu draudzē kā parasti notiks sociālā palīdzības centra "Cerība" telpās. Šoreiz tas būs 13. janvārī plkst. 11.00. Dievkalpojumu vadīs mācītājs G. A. Paeglis.
Ikvienu laipni aicinām pievienoties mums!

piektdiena, 2017. gada 15. decembris

Ziemassvētki – Dieva dāvana
Katru gadu Adventi un Ziemassvētkus mēs gaidām ar ilgām. Mums katram šajā laikā ir kādas ilgas, kāda vēlēšanās, kuru gaidām piepildāmies, kas arī nāk ar sava veida brīnumu.
Tas ir kāds jauns sākums cilvēces vēsturē, kurš šodien sākās nevis ar kādiem lieliem pasaules notikumiem, bet gan, kas sākās mūsos pašos.
Tulkojumā vārds Advents nozīmē: atnākšana. Tas nozīmē, ka šis darbības vārds pavisam tieši attiecās uz mums ikvienu, kas notiek mūsos.
Kā mēs varam sagatavoties uz Ziemassvētkiem? Parasti mēs sakārtojam savus namus, savu apkārtni, paši uzpošamies, tas ir laiks, kad mēs domājam arī par dāvanām. Par to liecina arī lielā rosība sabiedrībā. Tiek pušķotas ielas, veikalu skatlogi. Tās visas ir līdzejošas zīmes šiem lielajiem svētkiem – Ziemassvētkiem. Bet vai tas ir svarīgākais? Nē! Tās ir tikai svētku ārējās zīmes, bet pati būtība šiem svētkiem cilvēku acīm nav saredzama. Jo to var piedzīvot tikai savā sirdī. Svarīgākās lietas cilvēka dzīvē nav acīm saredzamas. Svarīgākās lietas nevar nedz pasteidzināt, nedz aizkavēt, tām var vienīgi tikai sagatavoties, kam ir jāvelta laiks, ko var tikai piedzīvot.
Tāpēc vispirms nāk Jānis Kristītājs, kurš mums saka:” Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi.” (Mt. 3:2). Kāpēc nāk Jānis Kristītājs un saka mums šos smagos vārdus? Lai sāktos cilvēka dzīvē kas jauns, tad ir jābūt kādām beigām. Vecā dzīves pieredze ir jāatmet, kad vēl dzīvojām bez Jēzus, savos grēkos. Tāpēc arī nāk Jānis Kristītājs, lai mūs sagatavotu kam jaunam jaunām attiecībām ar Debesu Tēvu, un jaunām attiecībām ar mūsu līdzcilvēkiem. Tās ir ilgas mūsos, pēc kurām mēs apzināti vai neapzināti ilgojamies. Tās ir ilgas pēc Mīlestības, bez kuras mēs nevaram dzīvot  “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.” (Jņ, 3:16).
Ziemassvētkos ir pierasts citam citu iepriecināt ar dāvanām. Cilvēki ar to it kā atdarina Dievu, kas Ziemassvētkos pasniedza pasaulei vislielāko dāvanu - bez maksas, bez nopelna ikvienam, kas tic Viņa Dēlam. Taču ievērosim, ka Dievs Ziemassvētkos dāvināja nevis lietas, bet pats sevi. Lai tā ir arī mūsu Ziemassvētku mācība - ka mācamies dāvināt sevi, savu laiku, uzmanību, iejūtību un mīlestību. Lai ar to Kristus gaisma atspīd starp cilvēkiem.
Sirsnīgi sveicu Ziemassvētkos, Jēzus Kristus dzimšanas dienā un daudz laimes vēlu Jaunajā 2018. gadā!
Āris Kronbergs LELB mācītājs Ludzas, Rēzeknes, Varakļānu un Viļānu draudzēs

Ziemassvētku dievkalpojumi:
Ludzas ev. lut. draudzē: 24.12.2017., plkst. 14:00,
Rēzeknes Sv. Trīsvienības ev. lut. draudzē: 24.12.2017., plkst. 16:00,
Viļānu ev. lut. draudzē: 24.12.2017., plkst. 18:00,
Varakļānu Sv. Krusta ev. lut. draudzē: 24.12.2017., plkst. 20:00. 
 P.s. Viļānu vidusskolas logu dekorējums. 6.c klases skolēnu projekts. Sociālo zinību skolotājas Natalijas Jakušonokas foto

pirmdiena, 2017. gada 25. septembris

AKTUĀLA INFORMĀCIJA


Gaidām visus, kuriem šī informācija ir svarīga, mūsu mazajā un draudzīgajā saimē- Viļānu evanģēliski luteriskajā draudzē!

piektdiena, 2017. gada 1. septembris

JAUNS SĀKUMS!...Ir iesācies jauns mācību gads, un tas allaž ir tāds neziņas pilns, kāds tas būs, ko viņš atnesīs? Mājās palikt, tad vairs negribas, bet doties uz skolu. Iegūt jaunas zināšanas, satikt savus draugus, iepazīties ar jauniem.

Lai bērni būtu veiksmīgi sagatavoti dzīvei pietiekami sarežģītajā, mainīgajā šodienas un rītdienas pasaulē, ir jāapgūst daudzpusīgas, pamatīgas zināšanas un prasmes, kā arī attieksmes jeb vērtības. Tas ir izaicinājums gan skolotājiem, gan vecākiem un, protams, bērniem.

Jēzus saka: Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Šajā jūsu dzīves notikumā, Jauna mācību gada iesākumā arī Jēzus vēlas būt līdzdalīgs, kā labs draugs.

Bet kā Viņš var palikt kopā ar jums…? Tikai tā, ja jūs viņu ielaižat savā sirdī. Viņš stāv durvju priekšā un klaudzina, un gaida, kad jūs viņam atvērsiet savas sirds durvis.

Draudzība ir kas ļoti dārgs. Mēs esam priecīgi, ja mums skolā ir draugi, jo tas palīdz veiksmīgāk tikt galā ar mācību uzdevumiem.

Jaunais mācību gads iesākās arī Luterāņu draudzē, Viļānos, Celtnieku ielā 7-31. Mēs gaidīsim jūs uz dievkalpojumiem, mēneša 4. svētdienā, plkst. 16:00. Vārds "dievkalpojums" rosina dažādas asociācijas. Bieži mēs domājam, ka mēs esam tie, kas dievkalpojumā kalpojam Dievam. Tā tikai daļēji ir taisnība. Dievkalpojumā Dievs kalpo mums - Dievs uzrunā mūs caur saviem vārdiem, rosina uz pārdomām, piedod grēkus, svētī, pasniedz savas dāvanas. Dievkalpojumu apmeklē dažādi cilvēki. Mūs vieno tas, ka mēs vēlamies piedzīvot Dieva spēku savā dzīvē. Dieva bauslis saka: "Tev būs svēto dienu svētīt!" Paklausot šim Dieva pamudinājumam, kristieši svētdienās pulcējas dievnamos, lai svinētu Kristus augšāmcelšanos, lūgtu Dieva svētību sev un citiem.

Dievkalpojumā draudze tiekas ar Dievu, bet pēc dievkalpojuma draudze sanāk kopā uz sadraudzību. Tā ir iespēja parunāties pie kafijas vai tējas krūzes. Un kā liels pluss ir iespēja parunāties ar mācītāju par dažādiem jautājumiem nepiespiestā gaisotnē. “Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās.”

Pēc dievkalpojuma draudzē notiek Iesvētes mācības, kuras iesāksies ar 24. septembri, mēneša 4. svētdienā, plkst. 16:00. Iesvēte ir Kristības turpinājums, kad ir jāpieņem personisks lēmums saistīt savu dzīvi ticībā Dievam. Tā ir iepazīšanās ar kristietības pamatiem (Ticības apliecību, baušļiem, lūgšanu, sakramentiem, Bībeli, dievkalpojumu, u.c.). Iespēja izvērtēt līdzšinējo dzīves pieredzi un veidot Garīgas pieaugsmes pieredzi, kas notiek sarunās par garīgās dzīves jautājumiem. Tā ir iespēja noskaidrot dažādus garīgus jautājumus, atbildēt uz dzīves jēgas meklējumiem, izprast baznīcas, dievkalpojuma un draudzes nozīmi.

Iesākot Jauno mācību gadu, vēlu Dieva svētību gan bērniem, gan vecākiem un skolotājiem. Paliekot aizlūgšanā par Jauno mācību gadu, gaidīsim jūs mūsu Viļānu evaņģēliski luteriskajā draudzē.Viļānu ev. lut. draudzes mācītājs Āris Kronbergs